Volver

Ampliado o prazo de presentación de proxectos para as bolsas iProx

Calquera colexiada/o do CPXG, ou licenciada/o en Ciencias da Comunicación ou Xornalismo pode formalizar a súa inscrición en iProx mediante a presentación dun proxecto cunha pequena descrición e orzamento aproximado.

O proxecto ou proxectos elixidos, aos que se lles asignará unha contía dun mínimo de 1.000 euros e un máximo de 6.000.

CPXG